ZAPOMNIAŁEŚ DANYCH LOGOWANIA?

ZAKŁADANIE KONTA

KONTAKT Z NAMI

get3D Sp. z o.o.
Sienkiewicza 59
90-007 Łódź

email: [email protected]
tel.: +48 42 630 50 50

NIP: 7252085471
REGON: 361278388

Konto bankowe do wpłat za zamówienia:
mBank : 06 1140 2004 0000 3902 7566 5181

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000556970 Kapitał zakładowy Spółki 5000 zł wpłacony w całości.

TOP