ZAPOMNIAŁEŚ DANYCH LOGOWANIA?

ZAKŁADANIE KONTA

Olsson Block – Instalacja

Olsson Block to dodatek do drukarek Ultimaker 2 który pozwala na szybką i łatwą wymianę dyszy drukującej. Dzięki temu możliwe jest szybkie zmienianie średnicy dyszy w zależności od potrzeb projektowych. Większe dysze są odpowiednie do szybkich wydruków, natomiast mniejsze do wydruków dokładnych. Zestaw Olsson block jest dostarczany z czterema dyszami różnych rozmiarów – 0,25 mm; 0,40 mm; 0,60 mm i 0,80 mm, śrubokrętem i kluczem do przykręcania dyszy. Z tej instrukcji dowiesz się krok po kroku jak zainstalować Olsson Block w Twojej drukarce. Możesz też obejrzeć film pokazujący cały proces instalacji.

INFORMACJA: Użycie klucza dynamometrycznego do przykręcania dyszy nie jest niezbędne, ale zalecane aby nie przekręcić dyszy. Jeśli masz taki klucz dostępny, to ustaw go na siłę pomiędzy 1 Nm a 1,5 Nm. Użycie siły powyżej 2 Nm może spowodować uszkodzenie dyszy.

W przypadku braku klucza dynamometrycznego, pobierz specjalnie zaprojektowany do druku 3D model klucza i wydrukuj go przed instalacją. Plik z modelem znajdziesz w serwisie YouMagine. Zwróć uwagę na parametry drukowania, szczególnie na ustawienie 100% wypełnienia – w przeciwnym razie wydrukowany klucz popęka. Nie spodziewaj się też, że wydrukowany klucz będzie służył wiecznie – nie jest zaprojektowany do ciągłego użycia a jedynie do chwilowego zastępstwa 🙂

 

Instalacja Olsson Block

 • Wybierz z menu “MATERIAL” > “CHANGE” aby wysunąć filament z głowicy. Na koniec zamiast ładowania nowego filamentu wybierz CANCEL.
 • Ręcznie przesuń głowicę na środek drukarki w celu ułatwienia dostępu do niej w następnych krokach. Jeśli głowica jest zablokowana i nie można jej poruszyć, wyłącz drukarkę.

 • Zdemontuj mocowanie wentylatorów bocznych. Jest przykręcone do głowicy za pomocą dwóch śrubek z każdej strony bloku. Uważaj abyś nie urwał przewodów zasilających wentylatory - będą w dalszej części instalacji cały czas  podłączone.
 • Usuń pierścień teflonowy z otworu w którym znajdowała się stara dysza. Może się zdarzyć, że ten pierścień będzie na dyszy.
 • Zabezpiecz mocowanie wentylatorów przez przyklejenie go do głowicy taśmą  klejącą.

PODPOWIEDŹ: Aby uzyskać wygodniejszy dostęp do metalowego, dziurkowanego izolatora, odkręć lewą przednią długą śrubę skręcającą głowicę.

 • Odkręć metalowy izolator (element z dziurkami na obwodzie) przez włożenie w dowolny otwór jednego z kluczy które są w zestawie z drukarką i przekręcenie go w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (w lewo).
 • Jeśli nie daje się przekręcić izolatora oznacza to, że w jego środku znajduje się plastik który nie pozwala na jego obracanie się. Wybierz z menu "MAINTENANCE" > "ADVANCED" > "Heat-up Nozzle" i ustaw podgrzanie głowicy do 100 stopni aby zmiękczyć plastik. Po rozgrzaniu izolator powinien bez problemu się przekręcić.
 • Po wykręceniu izolatora, będzie można wyjąć blok grzejny z dyszą. Jeśli podgrzewałeś dyszę, do odkręcenia izolatora, bądź ostrożny i przed następnym krokiem poczekaj aż blok ostygnie. Najlepiej wyłącz drukarkę.
 • Za pomocą klucza sześciokątnego poluzuj i wykręć wkręt bez łba który znajduje się pośrodku bloku grzejnego - jego zadaniem jest zablokowanie na miejscu grzałki i czujnika temperatury. Po odkręceniu bardzo ostrożnie wyjmij czujnik temperatury i grzałkę z bloku grzejnego. Bądź naprawdę ostrożny - bardzo łatwo jest uszkodzić czujnik temperatury!

WAŻNE!: Nie ciągnij za przewody bo je urwiesz! Spróbuj złapać obudowę czujnika i wysuwaj go powoli ruchem obrotowym. Możesz też potraktować go smarem, olejem lub środkiem WD40 w celu ułatwienia jego wyjęcia. Jeśli czujnik ulegnie uszkodzeniu, będzie go trzeba wymienić na nowy.

 • Wykręć z nowego bloku Olssona śrubkę mocującą grzałkę i czujnik temperatury. Instalowanie bloku z wkręconą śrubką często kończy się jej wygięciem oraz uszkodzeniem bloku.
 • Wkręć nowy blok do izolatora, w miejsce starego. Ponieważ nie ma jeszcze w bloku zamontowanej grzałki i czujnika, więc możesz swobodnie kręcić całym blokiem zamiast izolatorem.
 • Blok należy wkręcić tak głęboko, żeby izolator tylko zakrył gwint na bloku. Koniec izolatora nie powinien dotykać powierzchni bloku, zostaw pomiędzy nimi małą przerwę.

 • Włóż w odpowiednie miejsca w bloku grzałkę i czujnik temperatury. Istotne jest aby były wepchnięte do samego końca. Obydwa powinny być widoczne przez małe otwory w pobliżu śrubki mocującej.
 • Upewnij się, że otwarta część obudowy grzałki jest skierowana w dół - w ten sposób zabezpieczysz się przed wpadaniem tam kawałków filamentu.
 • Przytrzymując grzałkę i czujnik, wkręć śrubkę mocującą do końca aby zabezpieczyć je przed wypadnięciem. Upewnij się, że śrubka jest dobrze ułożona i swobodnie wkręca się w blok oraz trafia w otwór dla niej przeznaczony w aluminiowej części głowicy.
 • Sprawdź czy czujnik i grzałka są prawidłowo zamocowane przez lekkie pociągnięcie ich przewodów. Oba elementy powinny zostać na miejscu i nie przekręcać się. Jeśli tak nie jest, dokręć śrubkę mocującą.

 • Jeśli wcześniej wykręciłeś długą śrubkę mocującą głowicę, wkręć ją teraz z powrotem.
 • Załóż z powrotem na miejsce mocowanie wentylatorów i przykręć je śrubkami.
 • Olsson Block  nie powinien dotykać mocowania wentylatorów w żadnym miejscu. Jeśli będzie dotykał, podczas drukowania będą pojawiały się błędy czujnika temperatury i/lub grzałki.
 • Zwróć szczególną uwagę na wystającą w dół część bloku - powinna być wycentrowana w stosunku do otworu na nią w mocowaniu wentylatorów. Tak samo pomiędzy blokiem a lewą i dolną częścią mocowania powinno zostać wolne miejsce.

 • Wybierz dyszę którą chcesz zainstalować i po prostu wkręć ją ręcznie do bloku aż do końca
 • Jeśli posiadasz klucz dynamometryczny, ustaw go na 1 - 1,5 Nm. NIE ustawiaj wartości powyżej 2 Nm bo zniszczysz dyszę a być może też blok.
 • Jeśli wcześniej ściągnąłeś i wydrukowałeś specjalny klucz do tego celu, upewnij się, że został dobrze wydrukowany, szczególnie chodzi tu o wypełnienie 100%.
 • Za pomocą załączonej do zestawu końcówki klucza dokręć dyszę wykorzystując albo klucz dynamometryczny albo klucz wydrukowany w 3D.

 • Dysza w bloku Olssona jest na innej wysokości niż w standardowym bloku. Po wymianie będzie więc niezbędne wykonanie na nowo poziomowania platformy zanim zaczniesz jakikolwiek wydruk.

Idź do zakładki "ADVANCED" w programie Cura. Znajdziesz tam pole "Nozzle size" (Średnica dyszy) - wpisz w nie średnicę aktualnie zainstalowanej dyszy w mm.

Kiedy zaczniesz już drukować z blokiem Olssona, dysza zostanie w nim zablokowana przez pozostałości plastiku. Poniższa procedura to bezpieczny sposób na zmianę dyszy.

WAŻNE!: Upewnij się, że filament został wyjęty zanim rozpoczniesz wymianę dyszy.

1. ZDEJMOWANIE ZAŁOŻONEJ DYSZY

 • Idź do "MAINTENANCE" > "ADVANCED" > "Heat-up Nozzle" i ustaw temperaturę drukowania filamentu który ostatnio używałeś (210C dla PLA, 250C dla ABS). Ewentualnie możesz użyć opcji "Move material" która także rozgrzeje odpowiednio głowicę.
 • Kiedy dysza osiągnie wymaganą temperaturę, wykręć dyszę za pomocą klucza. Uważaj - dysza jest bardzo gorąca!!!

PODPOWIEDŹ: Wykonaj czyszczenie metodą atomową zanim wykręcisz dyszę. Dzięki temu zmniejszysz mocno ilość pozostałego w dyszy plastiku co ułatwi odkręcenie i wymianę dyszy. Dodatkowo  wyczyścisz w ten sposób dyszę i potem odłożysz ją do późniejszego użycia czystą.

 

 

2. INSTALACJA NOWEJ DYSZY

 • Wybierz dyszę którą chcesz zainstalować i wkręć ją ręcznie aż do końca.
 • Przy użyciu klucza dynamometrycznego ustawionego na 1 - 1,5 Nm, dokręć dyszę. Nie ustawiaj klucza na wartość większą niż 2Nm bo zniszczysz dyszę a być może też i blok. Do dokręcenia możesz też użyć drukowanego klucza.
 • Jeśli temperatura bloku zdążyła spaść po wykręceniu starej dyszy, ustaw ją z powrotem na wartość odpowiednią dla ostatnio używanego filamentu. Przykręcanie nowej dyszy powinno odbywać się w temperaturze drukowania - w przeciwnym razie pozostałości plastiku mogą nie pozwolić na prawidłowe przykręcenie i spowodować wycieki filamentu podczas drukowania.
 • Po osiągnięciu wymaganej temperatury, dokręć dyszę ostatecznie kluczem dynamometrycznym lub drukowanym.

 

3. USTAWIENIA PROGRAMU CURA

 • Wejdź w zakładkę "Advanced" w programie Cura.
 • W polu "Nozzle size" wpisz średnicę w mm aktualnie zainstalowanej dyszy.
TOP