ZAPOMNIAŁEŚ DANYCH LOGOWANIA?

ZAKŁADANIE KONTA

SZKOLENIA

SZKOLENIA Z DRUKU 3D

Wraz z zakupem drukarki 3D oferujemy Państwu bezpłatne szkolenie podstawowe, które odbywa się w siedzibie naszej firmy w Łodzi. Szkolenie przewidziane jest na około 3-4 godziny (w zależności od stopnia zaawansowania osób szkolonych), w jego zakres wchodzi:

  • Instalacja i pierwsze uruchomienie drukarki;
  • Obsługa drukarki i codzienna praca z wydrukami 3D;
  • Bieżąca obsługa i konserwacja;
  • Problemy i jak sobie z nimi radzić;
  • Podstawy pracy z oprogramowaniem (Cura, IdeaMaker);
  • Informacje o materiałach, ich parametrach i zastosowaniach.

Szkolenie może być przeprowadzone w formie wyjazdowej i połączone z instalacją drukarki w miejscu wyznaczonym przez klienta. Termin i koszt szkolenia wyjazdowego ustalany jest indywidualnie. Jeśli jesteś zainteresowany - skontaktuj się z nami.

SZKOLENIA W EMT SYSTEMS

We współpracy z Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems w Gliwicach oferujemy Państwu zaawansowane szkolenia z druku 3D. Szkolenia te prowadzone są przez przedstawicieli przemysłu oraz uczelni wyższych z bogatym doświadczeniem przy pracach wdrożeniowych, którzy na co dzień współpracują z dużymi przedsiębiorstwami rozwiązując problemy druku 3D, konstruują i budują drukarki oraz wspierają duże farmy. Każdy uczestnik posiada stację komputerową z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem: Cura i Slic3r oraz drukarkę 3D.

Dodatkowo do każdej drukarki Ultimaker zakupionej w naszym sklepie dodajemy specjalny kupon upoważniający do 20% zniżki na szkolenie z druku 3D w EMT-Systems!

Aktualnie dostępne szkolenia:

2-3 dniowe szkolenia odbywają się w doskonale wyposażonych salach szkoleniowych i dają możliwość zdobycia podstawowej wiedzy teoretycznej, jak również nabycia praktycznej znajomości obsługi urządzeń, systemów i ich obsługi, gdyż 30% to czas poświęcony na wykłady a 70% to czas przeznaczony na wszelkie formy aktywizujące uczestników – warsztaty i ćwiczenia.


Więcej informacji o dostępnych szkoleniach i terminach uzyskać można bezpośrednio w centrum szkoleniowym EMT-Systems - zapraszamy do kontaktu.

TOP